Onderhoud

Particulier: 

 • Hagen en struiken snoeien
 • Border verzorging
 • Voeding en bemesting
 • Maai werkzaamheden

Zakelijk:

Voor de zakelijke markt bieden wij jaarcontracten voor totaal onderhoud aan. Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:
 • Een aanspreekpunt
 • Een vaste prijs per jaar
Hierbij is te denken aan:
 • Snoeiwerk
 • Onkruidbestrijding
 • Vegen en schoonmaken
 • Maaiwerk
 • Bebording schoonmaken
 • Sneeuw en ijs vrijmaken